fbpx

Tiešsaistes kursu piedāvājums uzņēmumiem

Apkopojot atsauksmes pēc katra no lekciju kursiem, esam novērojuši, ka 86% kursu dalībnieku savai LU Open Minded studiju pieredzei sniedz visaugstāko vērtējumu.

Mēs piedāvājam gandrīz neiespējamo – izcilu, kompetentu un mūsdienīgu saturu un augstu tehnisko kvalitāti par ļoti pieejamu cenu. Maksa par vienas personas dalību LU Open Minded kursā ir vidēji 25 EUR.

Prezentācija

Lai noorganizētu jūsu uzņēmuma darbinieku tiešsaistes studijas kādā no mūsu kursiem, uzņēmumam jāpiesaka vismaz desmit dalībnieki.

Studijas notiek pēc atsevišķas vienošanās, ņemot vērā jūsu uzņēmuma vajadzības, pēc individuāli izvēlēta grafika. Lūdzam ņemt vērā, ka mūsu lekcijas nav vebināri un nenotiek tiešraidē. Lekcijas ir filmētas un rūpīgi producētas, skatāmas jebkurā laikā un vietā kopā ar bagātīgiem papildmateriāliem.

Studijas mūsu kursos izvēlējušies tādi uzņēmumi un valsts iestādes kā Swedbank, Maxima, Ergo, Rimi, Latvenergo, LR Saeima, LR Satversmes tiesa, Altum, Citrus Solutions, IF, Fort Legal un citi.

Laipni aicinām iepazīties ar mūsu kursu piedāvājumu. Ja kāds no kursiem jūs ieinteresējis, laipni aicinām aizpildīt pieteikuma formu.

Lai jums allaž prieks uzzināt ko jaunu!

Mūs interesē!


Jaunākie kursi (2019./2021. gads)

MĀRCIS AUZIŅŠ: KVANTU FIZIKA LIELPILSĒTAS IEDZĪVOTĀJIEM

KRISTĪNA SPRŪDŽA “ATTĀLINĀTĀS KOMUNIKĀCIJAS UN NETIĶETES PRASMES” (3 lekcijas)

ZANDA RUBENE “DIGITĀLĀ(S) DZĪVES MĀKSLA” (8 lekcijas)

BAIBA PETRENKO “ZERO WASTE PIEEJA ZAĻĀKAI DZĪVEI” (4 lekcijas)

KRISTA VĀVERE “AUTENTISKA UN MĒRĶTIECĪGA RUNA” (6 lekcijas)

LINDA ADAMOVA “MĀCĀMIES MĀCĪTIES SVEŠVALODAS” (5 lekcijas)

ANSIS JURĢIS STABINGIS “VIENKĀRŠAS PRĀTA PĀRVALDĪŠANAS TEHNIKAS”  (7 lekcijas)

EVIJA APINE “NOVĒRST IZDEGŠANU. LEKCIJAS LĪDZSVAROTAI IKDIENAI”  (8 lekcijas)

EDMUNDS VANAGS: “PRĀTS UN DOMĀŠANA KOGNITĪVO ZINĀTŅU PERSPEKTĪVĀ” (8 lekcijas)

MADARA UMLEJA “FIZISKĀS AKTIVITĀTES VESELĪBAI UN DZĪVESPRIEKAM” (8 lekcijas)

VENTS SĪLIS “LEKCIJAS PAR SEKSUALITĀTI” (8 lekcijas)

ZANDA RUBENE “DIGITĀLĀ BĒRNĪBA: PADOMI DIGITĀLĀS PAAUDZES AUDZINĀŠANĀ” (8 lekcijas)

ZANDA RUBENE “X, Y, Z UN A PAAUDZES: IZAICINĀJUMI DARBA DEVĒJIEM, VECĀKIEM UN PEDAGOGIEM” (8 lekcijas)

KRISTĪNA SPRŪDŽA “ETIĶETES UN SASKARSMES PRASMES REĀLAJĀ UN VIRTUĀLAJĀ VIDĒ” (8 lekcijas)

ANSIS JURĢIS STABINGIS “KĀ NOVĒRST UN RISINĀT KONFLIKTUS? APZINĀTĪBĀ BALSTĪTA PIEEJA” (8 lekcijas)

ANDRIS VECUMNIEKS “PASAULES IZCILĀKIE KOMPONISTI” (8 lekcijas)

ANDRIS ŠUVAJEVS “FINANŠU ANTROPOLOĢIJA. ČETRAS LEKCIJAS PAR NAUDU” (4 garās lekcijas)

ARTIS SVECE “CEĻVEDIS PĀRLIECINĀŠANAS STRATĒĢIJĀS” (8 lekcijas)


Kursi praktiskām zināšanām un pašizziņai (2015./2018. gads)

ANSIS JURĢIS STABINGIS “GRIBASSPĒKS” (8 lekcijas)

ANSIS JURĢIS STABINGIS “LAIME IR PRASME”  (3 garās lekcijas)

ARTIS SVECE “KRITISKĀ DOMĀŠANA UN INFORMĀCIJAS ANALĪZE” (8 lekcijas)

EVIJA APINE, SANDIS K. DŪŠELIS: APZINĀTĪBA DARBA VIETĀ: KĀ STRĀDĀT LĪDZSVAROTĀK? (8 lekcijas)

GUNA KALNIŅA “PAREIZA UN MODERNA RAKSTU VALODA – KOREKTORA PADOMI” (8 lekcijas)

GUNDARS BĒRZIŅŠ “IEVADS ORGANIZĀCIJU STRATĒĢIJĀ” (7 garās lekcijas)

IVARS AUSTERS “SOCIĀLĀ PSIHOLOĢIJA. ILŪZIJAS DOMĀJOT PAR SEVI UN CITIEM” (8 īsās lekcijas)

IVARS AUSTERS “BŪT MODRAM UN SASNIEGT MĒRĶI. PSIHOLOĢIJAS KURSS PAR TO, KĀ NEĻAUTIES KĀRDINĀJUMIEM” (8 lekcijas)

JĀNIS PRIEDE “IEVADS EKONOMIKĀ. PRAKTISKĀ MIKROEKONOMIKA” (6 garās lekcijas)

SANDRA JĒKABSONE “IEVADS EKONOMIKĀ. PRAKTISKĀ MAKROEKONOMIKA” (6 garās lekcijas)


Interešu kursi (2015./2016. gads)

ARTIS SVECE “DZĪVNIEKU UN VIDES ĒTIKA” (8 garās lekcijas)

KASPARS EIHMANIS “BUDISMS LIELPILSĒTU IEDZĪVOTĀJIEM” (12 garās lekcijas)

ILGONIS VILKS “VISUMA NOSLĒPUMUS ŠĶETINOT” (12 garās lekcijas)

IVARS ĪJABS “NACIONĀLISMS” (12 garās lekcijas)

IVARS ĪJABS “DRAUGS UZ PALIKŠANU. ASV EIROPAS POLITIKĀ KOPŠ OTRĀ PASAULES KARA” (8 garās lekcijas)

LATVIJAS VĒSTURNIEKI “PĀRVĒRTĒJOT VADONISMU LATVIJĀ: KĀRLIS ULMANIS VĒSTURĒ, KULTŪRĀ UN ATMIŅĀ” (7 garās lekcijas)

* standarta lekciju video garums 30-50 min; “garās lekcijas” – 60-90 min