fbpx

Ivars Austers: Sociālā psiholoģija. Ilūzijas, domājot par sevi un citiem

Astoņas lekcijas tiešsaistē skatīšanai jebkurā laikā. Maksa par dalību: 24.90 EUR

Foto: Reinis Oliņš

Pieteikties

Kā notiks studijas šajā kursā?

1) Piesakieties kursam, aizpildot pieteikuma formu.
2) Norēķinieties ar maksājumu karti.
3) Tūdaļ pat saņemsiet piekļuvi visām kursa lekcijām un papildmateriāliem. Kopumā jūsu rīcībā nonāks astoņu lekciju video kopā ar bagātīgiem papildmateriāliem.
4) Lekcijas paliks jūsu rīcībā sešus mēnešus no reģistrēšanās brīža.
5) Pēc visu lekciju apgūšanas jums būs iespēja izpildīt noslēguma testu, lai saņemtu elektronisku apliecinājumu par kursa apgūšanu.
6) Kursa gaitā jums būs iespēja uzdot jautājumus kursa pasniedzējam un saņemt atbildes.

Par kursu

Šis ir kurss par cilvēka psiholoģiskās dabas trūkumiem un to, cik daudz varam uzticēties savām nojausmām un emocionālajām reakcijām. Kā izrādās – tās itin bieži mūs maldina, tāpēc lieti noderēs prasme šīs situācijas atpazīt un nepieļaut ierastākās kļūdas.

Kursa gaitā pētīsim to, kā analizējam informāciju un pieņemam lēmumus – kam un kāpēc pievēršam uzmanību, ko atceramies un izvēlamies, kam piekrītam, pret ko protestējam.

Šie jautājumi pēdējos 50 gadus tiek pētīti sociālajā psiholoģijā. Un vēl aizvien tiek secināts daudz interesanta, daudz kā tāda, kas ir pretrunā ar to, ko saucam par savu intuīciju, un brīžiem pat šķiet esam pretrunā ar veselo saprātu.

Kursa mērķis ir piedāvāt jums faktus un rīkus, lai jums būtu iespēja rīkoties gudrāk, izsvērtāk un tālredzīgāk kā savā profesionālajā, tā arī privātajā dzīvē.

Šis kurss tapis 2015. gadā, taču šodien ir tikpat aktuāls kā toreiz. Kursu klātienē un tiešsaistē līdz šim apguvuši vairāk nekā 1600 dalībnieki.


Maksa par pilnu kursa saturu: 24.90 EUR

Vienas lekcijas garums: aptuveni 60 min.

Klausītāji, auditorija: ikviens, kuru interesē cilvēku psiholoģija; kurss īpaši noderēs tiem, kuri ikdienā saskaras ar informācijas analīzi, personālvadību un lēmumu pieņemšanu; visu līmeņu vadītājiem, publiskā sektora darbiniekiem, žurnālistiem, marketinga jomā strādājošajiem.

Ieguvumi: spējas kritiskāk un racionālāk izvērtēt informācijas izcelsmi un atbilstību patiesībai, pieņemt labākus, daudzpusīgākus un tālredzīgākus lēmumus, atpazīt maldinošos psiholoģiskos paternus un neļauties to ietekmei.


No iepriekšējo kursu dalībnieku atsauksmēm: 

“Guvu pētījumos balstītu apstiprinājumu saviem iepriekš personiski veiktiem novērojumiem un pieredzei. Iepriekš nespēju rast izskaidrojumu dažādiem jautājumiem par cilvēku rīcību. Šajā kursā uz daudziem jautājumiem saņēmu atbildes.”

“Ieguvu jaunas, interesantas zināšanas un nebija jātērē laiks nokļūšanai no/uz lekcijas vietu.”

“Ļoti patika, kā šis kurss tika pasniegts un nodrošināts ar materiāliem – video, prezentāciju un vēl papildu norādēm. Patika un arī noderīgi bija pašpārbaudes testi. Man ļoti gribētos, lai manā augstskolā (LLU) būtu tik veiksmīgs lekciju materiālu nodrošinājums un pasniegšanas veids. Esmu patīkami pārsteigta.”

“Tas, ka kursa saturs bija balstīts uz dažādiem pētījumiem, ļāva to tik viegli uztvert, iztēloties attiecīgo situāciju, atpazīt vai ieviest to sev zināmās situācijās.”


Par lektoru

Ivars Austers ir profesors LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē. Doktora grādu (PhD) ieguvis Stokholmas Universitātē. Specializējies tādās jomās kā sociālā psiholoģija, lēmumu pieņemšana, sociālā izziņa, cilvēku vērtības un pētījumu metodoloģija. Daudzkārt publicējies starptautiskos zinātniskos žurnālos, līdzās tam veicis pieaugušo apmācību.


Lekciju plāns

1. LEKCIJA. KURSA IEVADS

Sociālā realitāte ir lielā mērā cilvēka konstruēta, atmiņas par notikumiem nav stabilas, nemainīgas. Vēl vairāk, atmiņas bieži ir konstruētas. Tas, ko par sevi un citiem atceramies, ar mums ne vienmēr patiesībā ir noticis. Idejas un hipotēzes tiek pārbaudītas veidā, kas ir attālināts no optimālā.

2. LEKCIJA. NĒ, TO NU ES NEKAD NEDARĪTU!

Nepamestu citu nelaimē, būtu iejūtīgs pret citu ciešanām vai nekļūtu agresīvs. Laboratorijas eksperimenti par apstākļu ietekmi jeb kā citi visai viegli panāk, ka darām trakas lietas.

3. LEKCIJA. PAMATA ATRIBŪCIJAS KĻŪDA

Domājot par kāda cita uzvedības cēloņiem, mēs par maz ņemam vērā situāciju, kurā darbība notikusi, bet pārlieku lielu vērību pievēršam cilvēkam pašam. Tā ir pamata atribūcijas kļūda.

4. LEKCIJA. NĀKOTNE IR NENOTEIKTA UN NESKAIDRA

Bet lēmumi jāpieņem, jo nākotne ir neizbēgama. Talkā jāņem kādi asprātīgi paņēmieni. Tie ir ērti, taču var būt neprecīzi.

5. LEKCIJA. Vai │+n│=│-n│?

Pēc moduļa neapmierinātība par zaudētiem 20 eiro ir lielāka nekā prieks par 20 eiro atrašanu. Šis fenomens neattiecas tikai uz naudu.

6. LEKCIJA. MISTISKĀ DOMĀŠANA

Ne tikai tur, tālu mūžamežos, bet arī 21. gadsimta ikdienā un pat universitātes auditorijās domājām ļoti līdzīgi, piemēram, saviem viduslaiku senčiem.

7. LEKCIJA. LAIME

Vai maz zinām, ka un kad esam laimīgi? Parasti vairāk sapņojam par nākotni vai gremdējamies atmiņās, un to īsto laimes brīdi palaižam garām.

8. LEKCIJA. VAI PAŠI PAMANĀM KĻŪDAS UN NEOBJEKTIVITĀTES, PAR KURĀM ŠAJĀ KURSĀ STĀSTĪTS?

Visai negribīgi, un tas ir maigi teikts. Kāpēc? Par to šajā lekcijā. Noslēgums, kopsavilkums.

Pieteikties