fbpx

Zanda Rubene: X, Y, Z un A paaudzes: izaicinājumi darba devējiem, vecākiem un pedagogiem

Astoņas lekcijas tiešsaistē pieejamas skatīšanai jebkurā laikā. Maksa par dalību: 24.90 EUR

Foto: Jānis Deinats

Kā notiks studijas šajā kursā?

1) Piesakieties kursam, aizpildot pieteikuma formu.
2) Norēķinieties par kursu ar maksājumu karti.
3) Tūdaļ pat saņemsiet piekļuvi visām kursa lekcijām un papildmateriāliem. Kopumā jūsu rīcībā nonāks astoņu lekciju video kopā ar papildmateriāliem. Jums būs iespēja uzdot jautājumus kursa pasniedzējai par lekcijās dzirdēto un e-pastā saņemt atbildes.
4) Lekcijas paliks jūsu rīcībā četrus mēnešus.
5) Jums būs iespēja jebkurā laikā (pēc tam, kad noskatītas visas kursa lekcijas) izpildīt kursa noslēguma testu un saņemt elektronisku apliecinājumu par kursa apgūšanu.

Par kursa saturu

Lekciju kurss “X, Y, Z un A paaudzes: izaicinājumi darba devējiem, vecākiem un pedagogiem” ir veidots kā ieskats paaudžu pētījumos, kas pēdējos gados ir kļuvuši par vienu no sociālo zinātņu aktualitātēm. Vadībzinātnes, socioloģija, izglītības u.c. zinātnes mūsdienās pēta dažādu paaudžu pārstāvju vērtību, vajadzību un sociālo paradumu īpatnības, lai saprastu, kā dažādu paaudžu pārstāvjiem komunicēt savā starpā, ar kādiem izaicinājumiem šajā jomā nākas sastapties vecākiem, skolotājiem un augstskolu mācībspēkiem. Nopietna paaudžu pētījumu niša ir saistīta ar darba devēju interesēm, jo jaunieši, kuri pamazām kļūst par nopietnu darba tirgus daļu, bieži pārsteidz vecāko paaudžu pārstāvjus ar visai savdabīgām gaidām un vēlmēm savas karjeras kontekstā.

Tiek atzīts, ka globālās pārmaiņas sabiedrībā ir būtiski mainījušas mūsdienu bērnu un jauniešu sociālos paradumus, tie radikāli atšķiras, piemēram, no 20. gs. 70. g. augušo bērnu ikdienas darbībām, vērtību izpratnes, dzīves mērķiem. Tādējādi pieaugušo priekšstati par to, kā vajadzētu un kā būtu pareizi, bieži neatbilst bērnu un jauniešu priekšstatiem.

Tāpat tā dēvētie brieduma gadu cilvēki saskaras ar nepieciešamību pārskatīt savus gadu desmitiem ilgi veidojušos un stabilos sociālos paradumus, lai saglabātu savu rīcībspēju mūsdienu sabiedrībā.


Viena lekcijas video garums: 30-50 minūtes. Paredzams, ka kopumā šī kursa apguve aizņems aptuveni 16 akadēmiskās stundas.

Klausītāji, auditorija: vecāki, skolotāji, darba devēji; ikviens, kurš savā ikdienā strādā ar šo paaudžu pārstāvjiem un vēlas savu komunikāciju veidot pēc iespējas precīzāku un izpratnē balstītu.

Maksa par dalību tiešsaistes lekciju kursā:
24.90 EUR (par visām kursa lekcijām un papildmateriāliem).


No iepriekšējā tiešsaistes kursa dalībnieku atsauksmēm:

“Koncentrēta, secīga teorētiskās informācijas nodošana ar piemēriem, kas rosināja vērot, kas no stāstītā ir manā ikdienā. Piemēri no dzīves ļāva vieglāk saprast nianses, izprast paaudžu būtiskās rakstura iezīmes.”
“Kā skolotāja vēlējos iespējami daudz uzzināt par Z paaudzi un saprast, kā strādāt ar šo paaudzi. Kurss mainīja manu domāšanu un attieksmi.”
“Lektores vadīšanas stils – atraktīvs un saistošs ar daudziem piemēriem! Šis bija vērtīgākais kurss, kādā esmu studējusi no LU Open Minded piedāvātajiem.”
“Vērtīgi ieteikumi, kā strādāt ar paaudzēm, kuras atšķiras no manējās.”
“Skaidrība un konkrētība tēmas izklāstā.”
“Man ļoti patika, ka pasniedzēja nevis vienkārši iepazīstināja ar teoriju, pētījumu rezultātiem, bet minēja piemērus no savas dzīves.”


Par lektori

Zanda Rubene (Dr. paed., Mg. phil.) ir LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas vadītāja. Studējusi filozofiju un pedagoģiju Latvijas Universitātē. Stažējusies Leipcigas, Tībingenas un Hamburgas universitātēs Vācijā. Lasa studiju kursus filozofijā, ētikā, izglītības filozofijā, kritiskajā domāšanā, medijpedagoģijā, bērnības pētījumos. Paaudžu pētījumi ir viena no viņas pētnieciskajām interesēm.


Lekciju plāns

Pirmā un otrā lekcija. Kāpēc sociālajās zinātnēs pēta paaudzes? X, Y, Z un A paaudžu vispārīgs raksturojums

Sociālo zinātņu interese par paaudžu pētījumiem ir saistīta ar pārmaiņu sabiedrības izraisītajām transformācijām cilvēku sociālajos paradumos un komunikācijas modeļos 20. gs. beigās un 21. gs. sākumā. Šajā lekcijā noskaidrosim, kas ir paaudžu pētījumi? Kas un kādēļ tos pēta? Kā un kādēļ tiek veidots dalījums paaudzēs? Kādas ir dažādu paaudžu pārstāvju specifiskās iezīmes? Kā mums labāk saprasties vienam ar otru?

__

Trešā un ceturtā lekcija. X paaudze – pārmaiņu „upuru” paaudze

X paaudze ir piedzimusi rietumu kultūrā laika posmā no 1961. līdz 1981. gadam. Uzauguši relatīvas ekonomiskās un politiskās stabilitātes apstākļos, nav pieraduši pie pārmaiņām, uztver tās kā draudus (piemēram, darba maiņu uztver kā traģēdiju; cenšas atlikt jaunu paradumu konstruēšanu). Šajā lekcijā runāsim par to, kā X paaudzes pārstāvji konstruē savus sociālos paradumus, kas šīs paaudzes pārstāvjiem būtu jāmācās, lai viņi uzlabotu savu labizjūtu pārmaiņu pasaulē?

__

Piektā un sestā lekcija. Millenium jeb Y paaudze – prasīgā un pašpārliecinātā paaudze

Tūkstošgades maiņas paaudze (Y paaudze): cilvēki, kas Rietumu kultūrā dzimuši no 1982. līdz 2000. gadam; paaudze, kuras pirmie pārstāvji ir ieguvuši izglītību un ienākuši darba tirgū 2000. gadā. Pašpārliecināti, pašapzinīgi, optimisti un raugās nākotnē ar paļāvību. Taču savas pašpārliecinātības dēļ, bieži nonāk konfliktā ar vecāko paaudžu pārstāvjiem. Skaidrosim, kā Millenium jeb Y paaudzes pārstāvjiem veiksmīgāk sadarboties ar citām paaudzēm mūsdienu sabiedrībā? Kas par šo paaudzi jāņem vērā citiem?

__

Septītā un astotā lekcija. Digitālā laikmeta bērni – Z un A paaudzes

Z paaudze jeb postmillenniāļu, paaudze, kurus audzina ekstrēmi rūpīgi un aizsargājoši vecāki. Bērni, kas piedzimuši bīstamā pasaulē pēc 2001. gada 11. septembra un lielās ekonomiskās recesijas, tā saucamie – krīzes bērni. Digitālā paaudze, kura daudz mazāk lasa drukātu tekstu, kurai ir vizuāli ievirzīta pasaules izpratne, kurai jau agrā vecumā pieder lietas, kuras aizsargātas ar viņu pašu tiesībām, kurai bieži raksturīgas nepietiekamas sociālās prasmes. Tai 2013. gadā seko A (Alfa) paaudze jeb digitālie mazuļi, kuru sociālo paradumu izpēte šobrīd ir viena no sociālo zinātņu aktualitātēm. Spriedīsim par to, kā audzināt digitālo paaudzi? Ar kādiem izaicinājumiem Z un A paaudžu pārstāvju audzināšanā jārēķinās vecākiem un pedagogiem?