fbpx

Zanda Rubene: Digitālā(s) dzīves māksla

Astoņas lekcijas tiešsaistē, sākot ar 22. oktobri. Maksa par dalību: 29.90 EUR.

Foto: Jānis Deinats

 Pēdējās nedēļas laikā 40 cilvēki iegādājās šo kursu!

Kā notiks studijas šajā kursā?

1) Piesakieties kursam, aizpildot pieteikuma anketu.
2) Apmaksājiet kursa dalības maksu ar bankas karti.
3) Uzreiz pēc apmaksas veikšanas saņemsiet apstiprinājumu un piekļuvi kursa vietnei openminded.lv, kur, sākot ar 22. oktobri, taps pieejama kursa pirmā lekcija un papildmateriāli. Pārējās kursa lekcijas taps pieejamas saskaņā ar kursa norises grafiku, ko aicinām skatīt tālāk kursa aprakstā.
4) Lekcijas paliks jūsu rīcībā vismaz četrus mēnešus no kursa sākuma, šajā laikā tās varēsiet skatīt atkārtoti.
5) Kursa noslēgumā jums būs iespēja izpildīt noslēguma testu. Pareizi atbildot vismaz uz 70% jautājumu, piedāvāsim jums apliecinājumu par kursa apgūšanu.
6) Kursa gaitā jums būs iespēja uzdot jautājumus kursa pasniedzējai un saņemt atbildes.

Par kursu

Vai dzīve, ko dzīvojam, ir mūsu «pašu» dzīve? Šo jautājumu grāmatā par dzīves mākslu 20. gs. beigās uzdod filosofs Vilhelms Šmids, domājot par cilvēku izvēlēm un skaistas dzīves meklējumiem. Digitālajā kultūrā 21. gs. otrās dekādes beigās šis jautājums ir ieguvis jaunu jēgu –  apmēram 20 gadus pēc interneta tapšanas mēs aizvien skaidrāk apjaušam, ka pamazām zaudējam kaut ko ļoti būtisku –  tehnoloģijas, kas radītas mūsu dzīves uzlabošanai, pamazām sāk to nomākt. 

Kā mainīt savus paradumus? Kā dzīvot skaisti digitālajā laikmetā? Kā integrēt rīku savā dzīvē, nevis savu dzīvi – rīkā? Ko nozīmē robežas, rutīna, režīms un vērtības skaistas dzīves dzīvošanai digitālajā laikmetā? Kā izmantot tehnoloģijas, lai atbalstītu mūsu vērtības? Kā izveidot ilgtspējīgu digitālā minimālisma dzīves stilu, kas ietver digitālās uzmanības ekonomiju, kompulsīvas tehnoloģiju lietošanas mazināšanu? Šie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem meklēsim (un atradīsim) atbildes šajā astoņu lekciju kursā.


Pilna lekciju kursa (astoņu lekciju video + papildmateriāli) cena:

19.90 EUR (maksājot par kursu līdz 6. oktobrim);
24.90 EUR (maksājot par kursu no 7. oktobra līdz 22. oktobrim);
29.90 EUR (maksājot par kursu pēc 22. oktobra).

Vienas lekcijas video garums: apm. 40-60 min.

Klausītāji, auditorija: ikviens, kurš lieto digitālās tehnoloģijas un meklē veidus, kā dzīvot apzinātu, sakārtotu un pilnīgu dzīvi.


Par pasniedzēju

Zanda Rubene (Dr. paed., Mg. phil.) ir LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, zinātņu prodekāne. Studējusi filozofiju un pedagoģiju Latvijas Universitātē. Stažējusies Leipcigas, Tībingenas un Hamburgas universitātēs Vācijā. Lasa studiju kursus filozofijā, ētikā, izglītības filozofijā, kritiskajā domāšanā, medijpedagoģijā, bērnības pētījumos. Bērnu un pieaugušo ikdienas paradumu izpēte digitālajā laikmetā ir viena no viņas pētnieciskajām interesēm. Lektore ir viena no autorēm Eiropas Komisijas īstenotajam pētījumam “Mazi bērni (0-8)  un digitālās tehnoloģijas” (2018), kurā tika pētīti bērnu un viņu vecāku digitālo ierīču lietošanas paradumi un komunikācijas prakses, viņai ir zinātniskās publikācijas par šo tēmu.


Lekciju plāns

Pirmā lekcija. Digitālā laikmeta diagnoze.
Taps pieejama skatīšanai LU Open Minded mācību platformā, sākot ar 22. oktobri.

Internets un IKT ir radījuši nebijušas iespējas – notikuši demokratizācijas un decentralizācijas procesi. Pateicoties tehnoloģijām, pasaule ir kļuvusi savienota un sasniedzama. Mēs spējam strādāt un komunicēt ātrāk un efektīvāk. Un tomēr tādā formā cilvēce nekad nav pastāvējusi, un pret to nav izstrādāta nekāda sensibilitāte. Līdzās nozīmīgai un jēgpilnai informācijai, kas var kalpot dzīves vadīšanā, pastāv informācija, kurai nav nekādas jēgas. Vienlaikus tehnoloģijas ir radījušas arī pārmērību un steigas laikmetu, kas rada trauksmi, bailes un melus. 

__

Otrā lekcija. Dzīve digitālajā laikmetā: bēgšana no sevis.
Taps pieejama skatīšanai LU Open Minded mācību platformā, sākot ar 29. oktobri.

Nebeidzamo izvēļu radītais apgrūtinājums: mums ir bailes apstāties, palēnināt tempu, nepaspēt. Daudz dzeram, slikti guļam, pārstrādājamies un izdegam. Cilvēkus ir pārņēmis kauns un bailes nezināt – nebūt sociālajos tīklos, neskatīties ziņas un būt atvienotam. Mēdz teikt, ka iesaistīšanās sociālajos tīklos ir veids, kā aizbēgt no sevis, kā nodrošināties pret vientulību. Kā dzīvot šajā laikmetā? Kā atgūt varu pār savu ikdienu? Tie ir jautājumi, ko cilvēki pasaulē sāk uzdot arvien biežāk.

__

Trešā lekcija. Dzīves māksla. Kā dzīvot skaistu dzīvi?
Taps pieejama skatīšanai LU Open Minded mācību platformā, sākot ar 5. novembri.

Dzīves māksla ir filosofijas teorija, kuras mērķis ir dzīves apjēgšana – skaista, labi nodzīvota dzīve. Mēs radām savu dzīvi kā mākslas darbu, ko piepildām ar izvēlēm, paradumiem un tehnikām. Dzīves māksla pilnībā sakņojas izvēlēs. Vai mūsdienu situācijā varam būt droši, ka tā dzīve, kuru mēs dzīvojam šobrīd, ir mūsu dzīve? Kā dzīvot skaisti digitālajā pasaulē? Iespējams bijām koncentrējušies uz apjēgtu dzīves dzīvošanu, bet atstājuši novārtā refleksiju par to? Kā iespējams mainīt savus paradumus?

__

Ceturtā lekcija. Ars Vivendi – askēze. 
Taps pieejama skatīšanai LU Open Minded mācību platformā, sākot ar 12. novembri.

Reflektētas dzīves mākslas uzdevums ir ne tikai izvēlēties un mainīt ieradumus, bet arī apzināti ļaut tiem pastāvēt un saglabāties. Vai nepieciešama krīze, kas iezīmē revolūciju mūsu paradumos? Vai dodam priekšroku mierīgai un pakāpeniskai paradumu evolūcijai? Aktuālā tendence meklēt risinājumus atsvešinātībai no sevis – postdigitālā laikmeta pasludināšana. Sabiedrībā pieaug prasība pēc meditācijas, apzinātības, dažādu atteikšanās veidu praktizēšanas – uzskatāms pierādījums pārpilnības/pārmērības kultūras radītajām problēmām. Digitālās askēzes piemēri: digitālais detokss un digitālais minimālisms kā iespējamie risinājumi.

__

Piektā lekcija. Digitālais minimālisms kā dzīves māksla.
Taps pieejama skatīšanai LU Open Minded mācību platformā, sākot ar 19. novembri.

Pētnieki ir secinājuši, ka nekontrolētas tiešsaistes aktivitātes ietekmē psiholoģisko labizjūtu, rada kompulsīvu uzvedību, samazina laimes izjūtu, novirza uzmanību no vērtīgām aktivitātēm. Saskaņā ar Ēriku Frommu, bēgšanai no brīvības ir uzmācības iezīme – uzmācīgā atkārtošanās ir viens no psiholoģiskajiem nāves dziņas pamatojumiem. Kā izmantot tehnoloģijas, lai atbalstītu mūsu vērtības? Kā izveidot ilgspējīgu digitālā minimālisma dzīves stilu, kas nozīmē digitālās uzmanības ekonomiju, kompulsīvas tehnoloģiju lietošanas mazināšanu?

__

Sestā lekcija. Digitālā minimālisma principi.
Taps pieejama skatīšanai LU Open Minded mācību platformā, sākot ar 26. novembri.

Digitālais minimālisms ir tehnoloģiju izmantošanas stratēģija, kurā tiešsaistes laiku koncentrējam uz nelielu rūpīgi atlasītu un optimizētu darbību daudzumu, kas balstās mums nozīmīgās vērtībās. Svarīgi ir atcerēties, saprast un īstenot digitālā minimālisma principus: 1) nekārtība ir dārga; 2) organizēšana ir svarīga; 3) nolūks/nodoms ir nomierinošs. Tas ir veids, kā vadīt savu dzīvi; atgūt kontroli pār savu ikdienu; apzināties, ka dzīve, ko Tu dzīvo, ir Tava.

__

Septītā lekcija. Atgūt atpūtu: atpūta un laba dzīve.
Taps pieejama skatīšanai LU Open Minded mācību platformā, sākot ar 3. decembri.

Kas ir atpūta? Kādos gadījumos mēs jūtamies patiesi atpūtušies? Kādas ir attiecības starp augstas kvalitātes atpūtu un digitālo tehnoloģiju lietošanu? Aristotelis ir teicis, ka kvalitatīva atpūta ir esenciāli nozīmīga labai dzīves vadīšanai. Kā to plānot, praktizēt un izbaudīt?

__

Astotā lekcija. Skaista dzīve digitālajā laikmetā.
Taps pieejama skatīšanai LU Open Minded mācību platformā, sākot ar 10. decembri.

Skaista dzīve digitālajā laikmetā nozīmē saprātīgu tehnoloģiju izmantošanu. Atcerieties – svarīgi ir sasniegt digitālā minimālisma mērķus: integrēt rīku savā dzīvē, nevis savu dzīvi – rīkā. Ko nozīmē robežas, rutīna, režīms un vērtības skaistas dzīves dzīvošanai digitālajā laikmetā? Tehnoloģijas mums dod iespēju būt labākiem nekā pirms tām. Jautājums ir par tehnoloģiju izmantošanu, neaizmirstot par savu autonomiju.