fbpx

Vents Sīlis: Lekcijas par seksualitāti

Astoņas lekcijas tiešsaistē, sākot ar 2. decembri. Maksa par dalību: 24.90 EUR

Pieteikties

Studijām tiešsaistē atveram vienu no pieprasītākajiem un augstāk novērtētajiem LU Open Minded kursiem – filozofa, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesora Venta Sīļa “Lekcijas par seksualitāti”. 

Šis tiešsaistes kurss ir uzaicinājums doties aizraujošā un inteliģentā astoņu nodarbību garā ekskursā pa seksualitātes noslēpumaino valstību. Kursā apskatīsim antropoloģijas, filosofijas, socioloģijas un psiholoģijas teorijas, kas skaidro mūsu ikdienas seksuālo uzvedību. Tā gaitā spriedīsim par to, kā veidojušies mūsdienu priekšstati par seksualitāti un kādēļ šie priekšstati nereti noved pie seksualitātes zaudēšanas. Šī kursa saturs ir brīnišķīgs veids, kā paplašināt savu izpratni par seksu un seksualitāti, un ieraudzīt, ar ko autentiska seksualitāte atšķiras no neautentiskas un kā to veidot. 


Lekciju kursa norise: Lekciju kurss notiks tiešsaistē (ne tiešraidē). Kursa dalībnieki saskaņā ar kursa grafiku saņems piekļuvi kursa lekciju video un papildu materiāliem. Lekciju video būs skatāmi jebkurā laikā un vietā līdz 1. martam.

Pilna lekciju kursa (astoņu lekciju video) cena:

19.90 EUR (norēķinoties par kursu līdz 13. novembrim);
24.90 EUR (maksājot par kursu pēc 13. novembra, līdz 25. novembrim);
29.90 EUR (maksājot par kursu pēc 25. novembra).

Vienas lekcijas video aptuvenais garums: 45 min.

Klausītāji, auditorija: visi, kam interesē padziļināt savu izpratni par seksualitāti ar aizraujoša stāstījuma veidā izklāstītām filosofijas, sociloloģijas un psiholoģijas atziņām.


No iepriekšējo kursa dalībnieku atsauksmēm:

“Tēmas aktualitāte, dziļš, jēgpilns un kvalitatīvs saturs. Slavējams pasniegšanas veids. Ir TIK ļoti baudāma situācija, kad apgūstamais saturs ir nevis kas atrauts no tēmas pasniedzēja, bet gan manifestējies pašā autorā. Tas liecina par pilnvērtīgu profesionalitāti un kompetenci. Ura!”

 “Patika plašais skatījums. Pasniedzējs ir savas nozares augstumos – ikviens viņa teikums bija pārdomu vērts.”

“Lektora personība, viņa spēja iedvesmot, likt domāt, domāt, domāt!

“Klausītājs tika iepazīstināts ar pasaules gudro uzskatiem un to attīstību laikā. Ļoti patika tas, ka viss dzirdētais bija kas jauns un pasniegts ar humora devu, nevis vienkārši līdz šim “atgremota” informācija citā mērcē.”


Par lektoru

Vents Sīlis ir Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors, filosofs un publicists, rakstu krājuma „Filosofiskā antropoloģija” (2015)  redaktors. 

“Šķiet, nav apspriestākas tēmas par seksualitāti. Pēdējo simts gadu laikā tā ir izrunāta uz priekšu un atpakaļ. Un tomēr – tad, kad domājam par savu seksualitāti, tad daudz kas šķiet nesaprotams. Vai visiem tā ir vienāda? Kā to realizēt attiecībās (vai tieši otrādi – ārpus attiecībām)? Kā saglabāt seksuālo dzirksti ilgtermiņā?” 


Svarīga informācija! Kā notiks studijas tiešsaistē? Pirms pieteikšanās aicinām izlasīt

1. Piesakieties dalībai kursā, aizpildot reģistrācijas anketu.

2. Apmaksājiet e-pastā saņemto rēķinu.

3. Drīz pēc rēķina apmaksas e-pastā saņemsiet apstiprinājumu savai dalībai kursā un instrukcijas, kā pievienoties kursa grupai openminded.lv mājaslapā. Lūdzam pievienošanos neatlikt uz pēdējo brīdi.

4. Kursa pirmā lekcija kopā ar papildus materiāliem – prezentāciju, pašpārbaudes testu un ieteikumiem tēmas padziļinātai izpētei – taps pieejama 2. decembrī līdz plkst. 16.00. Pārējās lekcijas – saskaņā ar kursa grafiku (aicinām skatīt tālāk) taps pieejamas reizi nedēļā – pirmdienās līdz 20. janvārim. Jums būs iespēja uzdot jautājumus kursa pasniedzējam Ventam Sīlim. Diemžēl nevaram garantēt, ka visi jautājumi tiks atbildēti, taču atbildēti tiks tie, kas sniegs plāšāku izpratni par kursa tēmu.

6. Lekcijas nenotiek tiešraidē. Pēc ievietošanas LU Open Minded mājaslapā tās būs skatāmas jebkurā jums ērtā laikā un vietā uz jebkuras ierīces, kas darbina jaunākās pārlūkprogrammas versijas.

7. 20. janvārī kopā ar kursa noslēdzošo lekciju saņemsiet saiti uz kursa noslēguma testu. Izpildiet to līdz 8. februārim.

8. Ja noslēguma testā vismaz 70% jautājumu atbildēti pareizi, sagatavosim un nosūtīsim jums apliecinājumu par kursa apgūšanu.

9. Lekciju video paliks pieejami skatīšanai līdz 2020. gada 1. martam. Visus rakstiskos materiālus laipni aicinām lejuplādēt savā datorā.


Lekciju plāns

Pirmā lekcija: Seksualitāte patērētāju sabiedrībā – starp atkarību un impotenci. 

Lekcija taps pieejama 2. decembrī, līdz plkst. 16.00 un būs skatāma jebkurā jums ērtā laikā un vietā līdz 1. martam.

Kultūras izveidotā patērējošā seksualitāte un tās ēnas puses. Kādēļ simboliskais, plakātiskais sekss ir nomācis reālo seksu? Seksualitāte kā resurss un sacensības par lielāku iekārojamību. 

__

Otrā lekcija 9. decembrī: Evolucionārās psiholoģijas mīti. 

Kā veidojies evolucionārajā psiholoģijā balstītais priekšstats par to, ka vīrieši un sievietes vērtē viens otru atkarībā no reproduktīvā potenciāla? Vai cilvēks pēc dabas ir monogāms, jeb tomēr poligāms? 

__

Trešā lekcija 16. decembrī: Divi Eroti un kaislības pretrunīgā būtība.

Seksa dualitātes problēma filosofijā: cīņa starp vulgāro un dievišķo Erotu – uz objektu orientētā seksualitāte pretstatā uz dziņu orientētai seksualitātei. Fiziskā un platoniskā mīlestība, heteroseksualitāte un homoseksualitāte senajā Grieķijā.

__

Ceturtā lekcija 23. decembrī: Kādēļ seksualitāte tika uzskatīta par bīstamu un apspiežamu?

Seksualitātes apspiešanas un atbrīvošanas vēsture: būtiskākās sociālās transformācijas. Seksualitātes autonomija un “tīro attiecību” jēdziens. Kas ir būtiskākās sociālās transformācijas, kuras ietekmē mūsu priekšstatus par seksu? Ar ko seksuālā revolūcija atšķiras no erotiskās revolūcijas? 

__

Piektā lekcija 30. decembrī: kultūras negatīvā loma seksualitātes veidošanā. 

Apspiešanas princips un ķermenis kā de-erotizēts darba instruments. Freids par neizbēgamo seksuālo neapmierinātību. Markūze par erotisko revolūciju kā pretošanos patērētāju sabiedrības spiedienam. Estere Perela par erotisko inteliģenci – kāpēc ilgtermiņa attiecībās pazūd sekss? 

__

Sestā lekcija 6. janvārī: Kas ir erotiskā inteliģence? 

Iekāres skatiens un iekāres telpa – distances loma pāru dinamikā. Nedrošības un nenoteiktības princips attiecībās. Kādas ir vīriešu attiecības ar savu ķermeni un seksualitāti? Maskulīnā seksualitāte – epizodiskums, fallocentrisms un emocionālās autonomijas trūkums. Mīlēšanās un junk sex.

__ 

Septītā lekcija 13. janvārī: kāda ir seksualitātes nozīme pieauguša cilvēka dzīvē? 

Seksualitātes loma vīrieša un sievietes dzimumidentitātes atklāšanā. Seksualitāte kā garīgs uzdevums Jura Rubeņa koncepcijā. Iniciācija, transformācija un integrācija – atbildes uz pamatjautājumiem. Junga pieeja: anima, animus, četri vīrišķības arhetipi, to pilnais potenciāls un ēnas puses. 

__

Astotā lekcija 20. janvārī: psihoseksuālās attīstības stadijas. 

Četri sievišķības arhetipi, to pilnais potenciāls un ēnas puses. Psihoseksuālās attīstības stadijas – sexus, eros, amor, agape. Vai seksualitāte var atrisināt eksistenciālas problēmas? Sekss kā komunikācijas un apzinātības forma, kas ved uz savstarpēju atzīšanu un numinozu pieredzi.