fbpx

Vents Sīlis: Analītiskā psiholoģija: apzinātais un neapzinātais dzimumlomās

Četras lekcijas klātienē, sākot ar 9. oktobri. Maksa par dalību: 64 EUR

Pieteikties

Šo kursu var klausīties bez jebkādas iepriekšējas sagatavošanās, taču tiem, kas jau dzirdējuši “Četras lekcijas par seksualitāti”, uztvere būs atvieglotāka. Kursa teorētiskā bāze, kas tiks skaidrota izklāsta gaitā, ir Karla Gustava Junga analītiskās psiholoģijas virziens, kuru raksturo darbs ar mītiem un simboliem, uzsvars uz cilvēka garīgo pusi un centieni izzināt dziļākos, proti, bezapziņā esošos rīcības motīvus. 

Kursa galvenais mērķis ir, pirmkārt, parādīt, kā ārēji it kā apzinātu attiecību ietvaros izpaužas dziļās, bezapzinātās arhetipiskās struktūras. Otrkārt, iezīmēt ceļus tam, kāds iekšējais darbs jāveic, lai tās izpaustos nevis destruktīvi, bet palīdzētu attīstīties gan personībai, gan arī attiecībām. 

Lekciju kursa norise: Kursa lekcijas notiks četros vakaros klātienē 9., 16., 23. un 30. oktobrī, plkst. 18.30 Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 500. auditorijā, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā (detalizētu norises grafiku aicinām skatīt zemāk).

Pilna lekciju kursa (četru lekciju) cena, apmeklējot to klātienē: 56 EUR (norēķinoties par kursu līdz 11. septembrim); 64 EUR (maksājot par kursu pēc 11. septembra).

Vienas lekcijas garums:apm. 90 min.

Klausītāji, auditorija: visi, kam interesē iepazīt sevi, izprast sava prāta mazāk apzinātās struktūras, pilnveidot un attīstīt sevi un savas attiecības.  

Par lektoru

Vents Sīlis ir Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors, docents, filosofs un publicists, rakstu krājuma „Filosofiskā antropoloģija” (2015) redaktors. 

Foto: Guna Rubule, www.gunarubule.com

Nodarbību plāns

1. lekcija. 9. oktobrī, plkst. 18.30 LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 500. auditorijā

Ievads K.G. Junga analītiskajā psiholoģijā. Animaun Animus – vīrieša sievišķā daļa un sievietes vīrišķā daļa. Nenobriedušu indivīdu attiecības: Anima/Animus projekcija uz partneri. 

a. Kādēļ tas notiek – kādēļ savā partnerī saskatām to, ko gribam redzēt? Kā ar to tikt galā?

b. Kāda ir veiksmīgas/neveiksmīgas attiecību pieredzes loma personības attīstībā? 

c. Kādēļ attiecībām/laulībām var būt atšķirīga nozīme vīrieša un sievietes dzīvē?

2. lekcija. 16. oktobrī, plkst. 18.30 LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 500. auditorijā

Vīrieša psihes pamatstruktūras: arhetipi. No zēna uz vīrieti – stāsts par Varoņa arhetipu, maskulīno ievainojumu, atdalīšanos no mātes, pusmūža krīzi (patiesībā – pieaugšanas slieksni), tās pārvarēšanu un pilnvērtīgas vīrišķības sasniegšanu. 

a. Kādēļ vīrieša attīstība ir saistīta ar arhetipisko ievainojumu un kā to saprast? 

b. Ko darīt ar savu spēku un uzticību, jūtām un seksualitāti, intelektu un intuīciju, taisnīguma izjūtu un varu? 

3. lekcija. 23. oktobrī, plkst. 18.30 LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 500. auditorijā

Sievietes pamatstruktūras: arhetipi. No meitenes par sievieti – stāsts par dziļo sievišķību: sievietes iekšējais pretrunīgums. Seksualitāte un attiecības personības attīstības kontekstā. 

a. Kādēļ arhetipiskā sievišķība (Mātes arhetips) var nonākt konfliktā ar sievietes apzināto personību?

b. Ko darīt ar savām rūpēm un vēlmi būt attiecībās, ar savu seksualitāti un ilgām pēc pilnības, ar savu intuīciju un drosmi, ar savu viedumu un spēju iedvesmot?

4. lekcija. 30. oktobrī, plkst. 18.30 LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 500. auditorijā

Pāra attiecību psiholoģija – kas ir romantiskā mīlestība? Konflikts starp romantisko kaislību un ilgtermiņa saistībām: kā ir iespējama intensīvas, kaislīgas iekāres evolūcija līdz dziļi garīgai mīlestībai? 

a. Kā “mēs” attīstība saistās ar viņa un viņas individuālo attīstību? Vai uzdevums ir atrast savu trūkstošo “otro pusi”? 

b. Kas ir iekšējā laulība starp vīrišķo un sievišķo? Kas ir “karaliskais pāris”?