fbpx

Artis Svece: Ceļvedis pārliecināšanas stratēģijās

Astoņas lekcijas tiešsaistē, sākot ar 25. maiju. Pieteikšanās atvērta līdz 1. jūnijam. Maksa par dalību: 29.90 EUR

Pieteikties

Kā notiks studijas šajā kursā?

1) Piesakieties kursam, aizpildot pieteikuma anketu.
2) Apmaksājiet dalības maksu kursā ar bankas karti.
3) Tūlīt pat saņemsiet apstiprinājumu un piekļuvi kursa grupai openminded.lv mācību platformā, kur jau ir skatāma kursa pirmā un otrā lekcija.
4) Pārējās lekcijas taps pieejamas reizi nedēļā – pirmdienās, plkst. 16.00.
4) Lekcijas paliks jūsu rīcībā četrus mēnešus no kursa sākuma. 
5) Kursa noslēgumā jums būs iespēja izpildīt kursa noslēguma testu. Ja vismaz 70% jautājumu būs atbildēti pareizi, piedāvāsim jums apliecinājumu par kursa apgūšanu.
6) Kursa gaitā jums būs iespēja uzdot jautājumus kursa pasniedzējam un saņemt atbildes.

Par kursu

No visām pusēm mūs uzrunā cilvēki, kuri vēlas mūs pārliecināt, – vieni grib kaut ko pārdot, citi aicina pievienoties domubiedru grupai, vēl kāds mudina rīkoties, balsot, cīnīties. Grūti saprast, kas šeit ir īsts, bet kas tikai māņi un manipulācija. Tomēr ir dažādi rīki, kas palīdz izvairīties no apjukuma. Viens šāds rīks ir plaši pazīstamā kritiskā domāšana. Ar tās palīdzību mēs varam izvērtēt informācijas patiesumu vai argumentācijas spēku. Diemžēl ar kritisko domāšanu parastajā nozīmē ir par maz. Manipulāciju mūsdienu masu medijos vai sociālajos tīklos nevar saprast tikai ar loģikas palīdzību.

Tāpēc šajā kursā pievērsīsimies citam rīku kopumam, kas palīdz orientēties informācijas telpā. To, kas un kā pārliecina cilvēkus, pēta mūsdienu retorika, un šajā kursā iepazīsimies ar vairākām praktiski noderīgām kritiskās retorikas atziņām. Kursā pievērsīsim uzmanību tam, kā ar vārdu palīdzību var ietekmēt pasauli, kas jāzina par auditoriju, kāpēc personas stilam ir nozīme un kā darbojas retoriski paņēmieni.

Kurss nofilmēts 2019. gada aprīlī. Šī ir otrā reize, kad kursu piedāvājam studijām tiešsaistē.


Viena lekcijas video ilgums: apm. 40 min.

Klausītāji, auditorija: ikviens, kurš vēlas labāk orientēties mūsdienu informācijas telpā un retoriskajos paņēmienos; savu vēstījumu vēlas nodot skaidri, precīzi, pārliecinoši un ar labu gaumi.

Pilna lekciju kursa cena:

Apmaksājot dalību līdz 19. maijam: 19.90 EUR.
Apmaksājot dalību no 20. maija līdz 25. maijam: 24.90 EUR
Apmaksājot dalību pēc 25. maija: 29.90 EUR


No kursa iepriekšējo grupu dalībnieku atsauksmēm

“Pieradu pie lektora stila un gribētos teikt, ka filozofiska rakstura tēmas sāku uztvert ar lielāku izpratni un tam klāt nāca arī vieglums. Man ir svarīgi, lai lekciju klausīšanās būtu līdzvērtīga seriāla skatīšanai – interese un azarts gaidīt turpinājumu. Šajā kursā tā bija.”

“Sakārtojās izpratne par tematu – teorētiski un praktiski. Labi piemēri, ar negaidītības efektu – atklāja, cik ļoti valoda spēlējas ar mūsu uztveri.”

“Lektors vadīja lekcijas tieši tā, kā pats mums mācīja. Tas deva iespēju reizē arī praksē pārliecināties, ka šāda stāstījuma uzbūve ļauj nenogurt.”

“Pasniedzēja konstruēts un sistematizēts stāstījums ar dažādiem interesantiem piemēriem stāstījuma satura papildināšanai un izskaidrošanai.”

“Ļoti patika prezentāciju saturs un to paskaidrojums no lektora puses, bija viegli uztverams un interesants. Patika, ka lekcijas tika pasniegtas ar tādu nelielu humora “devu”. Nebija monotoni un nogurdinoši, bet gan ļoti atraktīvi un saistoši.”

“Tēma ir ļoti aktuāla un interesanta.”


Par lektoru

Artis Svece ir filozofs un publicists, Dr. phil., Latvijas Universitātes docents, publicējies izdevumos Diena, Rīgas Laiks, Studija, FHM, Kentaurs, Satori, Punctum u.c.


Lekciju saraksts

Pirmā lekcija “Darīt lietas ar vārdiem”

Kopā ar papildmateriāliem pieejama skatīšanai Openminded.lv mācību platformā.

Kad mēs kaut ko sakām, mēs ne tikai dalāmies ar citiem savās atziņās par pasauli, bet arī cenšamies viņu pārliecināt, ietekmēt, izsaukt reakciju. Un šos mērķus var panākt ne tikai ar argumentu palīdzību. To, kā tas notiek pēta retorika, un nodarbībā runāsim par to, kā mūsdienās pastāv retorika un kāpēc kaut vai elementāras zināšanas par retoriku mūsdienās ir īpaši nepieciešamas.


Otrā lekcija “Retoriska situācija”

Kopā ar papildmateriāliem pieejama skatīšanai Openminded.lv mācību platformā.

Ar vārdiem iespējams panākt visādus mērķus – izsaukt emocijas, radīt šaubas, aizrunāt, izraisīt rīcību. Tāpēc viens no jautājumiem, ko uzdodam, lai saprastu citu teikto, ir – ar kādu mērķi cilvēks runā vai raksta, un atbilstoši – ja vēlamies kādu pārliecināt, ir vērts tikt skaidrībā pašam – ko es vēlos ar savu sakāmo panākt?


Trešā lekcija “Kam ausis, lai dzird: konteksts” (01.06.)

Teksts nekad netiek radīts ārpus laika un vietas, tam vienmēr ir konteksts. Pie šīs situācijas pieder cilvēki, kuri tiek uzrunāti, un apstākļi, kas ietekmē komunikāciju. Tāpēc, kaut ko sakot vai teikto kritiski analizējot, vienmēr svarīgi palūkoties apkārt – kas tā ir par situāciju, kurā atrodos? 


Ceturtā lekcija “Kam ausis, lai dzird: auditorija” (08.06.) 

Runājot vai rakstot, mēs intuitīvi konstruējam lasītāju vai klausītāju. No tā nav iespējams un arī nevajag izvairīties, tomēr ne vienmēr intuīcija paglābj no pārpratumiem. Dažkārt, lai saprastu, kāpēc vieniem izdodas auditoriju pārliecināt labāk nekā citiem, ir vērts papētīt pašu auditoriju. 


Piektā lekcija “Stils” (15.06.)

Izteiksmes stils pauž runātāja raksturu vai vismaz rada ilūziju par to. Gan raksturs, gan stils var būt ļoti efektīvi rīki tā cilvēka rokās, kurš vēlas auditoriju pārliecināt. Pats par sevi stils nav nekas slikts. Pareizāk sakot, diez vai ir iespējams no tā izvairīties. 


Sestā lekcija “Stila izvēle” (22.06.)

Ar stilu ir jābūt uzmanīgam – tas gan atklāj, gan apslēpj, gan arī aizved neceļos. Tāpēc jebkurā retoriskā situācijā nākas uzdod jautājumu – kā izvēlēties pareizo stilu. Turklāt stilam jābūt tādam, kas atbilst pašam runātajām vai rakstītājam, gan situācijai, gan auditorijai. 


Septītā lekcija “Retoriskie paņēmieni: naratīvs” (29.06.)

Argumentācija nepārprotami ir viens no nozīmīgākajiem līdzekļiem citu cilvēku pārliecināšanai, bet tas nebūt nav vienīgais. Tāpat kā pastāv dažādi veidi, lai pamatotu teikto, un dažādi negodīgi paņēmieni argumentācijā, pastāv arī dažādi retoriski paņēmieni, kas padara teikto pārliecinošu neatkarīgi no argumentācijas sakarīguma. Šobrīd viens no iecienītākajiem paņēmieniem ir stāstu piemeklēšana.


Astotā lekcija “Retoriskie paņēmieni: ierāmēšana” (06.07.)

Ierāmēšana jeb “freimings” ir paņēmiens, ko izmanto gan reklāmā, gan politiskajā komunikācijā. Veiksmīgi piemeklēts rāmis var sliktus jaunumus padarīt par labiem, garlaicīgu faktu par emocionāli uzrunājošu. Visticamāk, no informācijas ierāmēšanas nav iespējams izvairīties, bet var vismaz apzināties, kā šis retoriskais paņēmiens darbojas.

Pieteikties