fbpx

Andris Vecumnieks: Pasaules izcilākie komponisti

Astoņas lekcijas tiešsaistē (ierakstā), sākot ar 12. janvāri. Pirmās trīs lekcijas jau pieejamas skatīšanai. Maksa par dalību: 19.90 EUR

Foto no personīgā arhīva.

Pieteikties

Kā notiks studijas šajā kursā?

1) Piesakieties kursam, aizpildot pieteikuma anketu.
2) Apmaksājiet dalības maksu ar bankas karti.
3) Uzreiz pēc apmaksas veikšanas saņemsiet apstiprinājumu un piekļuvi kursa vietnei openminded.lv, kur jau ir skatāmas pirmās divas kursa lekcijas.
4) Pārējās kursa lekcijas taps pieejamas otrdienās plkst. 16.00.
5) Lekcijas paliks jūsu rīcībā sešus mēnešus no kursa sākuma.
6) Kursa noslēgumā jums būs iespēja izpildīt noslēguma testu. Pareizi atbildot vismaz uz 70% jautājumu, automātiski saņemsiet elektronisku apliecinājumu par kursa apgūšanu.
7) Kursa gaitā jums būs iespēja uzdot jautājumus kursa pasniedzējam Andrim Vecumniekam un saņemt atbildes.

Par kursu

Kas ir izcils komponists? Kādi ir izcilības kritēriji? Kādas vērtības nosaka, ka viena autora mūziku spēlē gadsimtiem ilgi, savukārt cits tiek aizmirst tūliņ pēc nāves? Kāpēc ir autori, kuri, neraugoties uz samērā zemo daiļrades lietderības koeficientu kļūst slaveni, populāri un iegūst nemirstību tikai pateicoties dažiem un pat vienam skaņdarbam. Un kā lai izskaidro, ka citiem komponistiem, kuru daiļrades devums kvantitatīvi nebūt nav izvērtējams augsti, ir atstājuši nākamajām paaudzēm tādas kvalitātes, kur katrs skaņdarbs ir mūžīga vērtība.

Cikla pirmajās divās lekcijās noskaidrosim, kas tad ir 7 pasaules izcilākie komponisti un veiksim šo personību atšifrējumu. Klausītāju subjektīvo pieredzi un pārliecību mēģināsim līdzsvarot ar objektīvo daiļrades izvērtējumu. Savukārt nākamajās sešās nodarbībās mēģināsim iedziļināties, kādi subjektīvi faktori ir bijuši par pamatu objektīvai dažādu komponistu daiļrades izcelšanai un pārcelšanai pāri citiem skaņražiem, kuru nozīme un ievērība nebūt nav zemē metama, bet tomēr neļauj tos pieskaitīt pie izcilību kategorijas. Tam kalpos lektora personiskās pieredzes argumenti, audio un video materiāli, kā arī visu klausītāju individuālā pārliecība un vispārējā ieinteresētība. Kursa otrajā pusē tiks apskatīts trīs izcilu komponistu devums mūzikas kultūrvēsturē. Visu triju komponistu personības izvērtētas, balstoties uz simfonijas žanra attīstības procesu, iezīmējot tā robežpunktus – sociālās un estētiskās nozīmības aizsākums klasicisma un hromatisma stilistikā (Bēthovens), pilnbrieds un noriets ekspresionisma priekšnojautās (Mālers) un žanra aktualitātes atdzimšana sociālistiskā reālisma estētikas skatījumā (Šostakovičs).


Pilna lekciju kursa (astoņu lekciju un papildmateriālu) cena:

12.90 EUR (norēķinoties par kursu līdz 28. decembrim);
19.90 EUR (norēķinoties par kursu pēc 28. decembra).

Vienas lekcijas ilgums: apm. 30-50 min. (detalizētu katras lekcijas tēmas aprakstu aicinām raudzīt zemāk).

Klausītāji, auditorija: ikviens, kurš mīl mūziku un vēlas paplašināt savu izpratni par to erudīta un aizrautīga pasniedzēja vadībā.


No iepriekšējās kursa grupas dalībnieku atsauksmēm:

Kursa vidējais vērtējums: 4.75 no 5.

“Patika profesora pasniegšanas maniere un piemēri. Sāku saprast atšķirības izpildījumos.”

“Ļoti patika saturs. Mūzikas vēsturei ieguvu pavisam citu, daudz dziļāku skatījumu.”

“Ļoti svarīgi, ka varēju šo kursu apgūt sev ērtā laikā.”

“Apjomīgi un saturīgi prezentācijas materiāli.”

“Aizrautīgs lektora stāstījums, plašas zināšanas un mūzikas piemēri.”


Par lektoru

Andris Vecumnieks ir komponists, diriģents, lektors un pedagogs. JVLMA simfoniskā orķestra klases vadītājs. JVLMA asociētais profesors (kopš 2005. gada). Kamerorķestra “Sinfonia concertante” mākslinieciskais vadītājs. LNSO bērnu koncertcikla vadītājs sadarbībā ar LeNeSOnu. Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas simfoniskā orķestra diriģents.


Lekciju saraksts

Pirmā un otrā lekcija. Pasaules izcilākie (?) komponisti (skatāmas līdz ar reģistrēšanās brīdi)

Izcilības kritēriji un to izvērtējums; individuālais un subjektīvais izcilības kritēriju vērtējums; komponistu TOP piedāvājums un tā analīze.

Trešā un ceturtā lekcija. Ludvigs van Bēthovens. Mūzika un revolūcija (19.01.)

Simfonijas žanra rašanās un tā nozīme Eiropas mūzikas kultūrā 18. gs. Mesa un simfonija; māksla un revolūcija, revolūcija un māksla; simfonijas žanra revolūcijas “aizsākums” L. van Bēthovena daiļradē; saturiskā piedāvājuma, tēlu loka, tematikas un mūzikas izteiksmes līdzekļu revolūcija; Bēthovena mūzikas universālisms 20.-21. gs. sociālpolitisko notikumu kontekstā.

Piektā un sestā lekcija. Gustavs Mālers. Trīs “nāves” (26.01. un 02.02.)

Simfonija žanra attīstība un evolūcija 18.-21. gs. (no Haidna līdz Māleram); G. Mālera pareģojums – “trīs nāves”; pasaules modelis un tā izveide G. Mālera skatījumā ekspresionisma priekšnojautās.

Septītā un astotā lekcija. Dmitrijs Šostakovičs. Personība un vara (09.02. un 16.02.)

Personības un varas attiecības totalitārās sistēmas politisko un estētisko uzstādījumu kontekstā. Totalitārisma mākslas estētika; simfonija žanra “atdzimšana” totalitārisma apstākļos. “Slepenraksts” un zemteksti; D. Šostakoviča simfonijas – laikmeta vēstures spogulis un PSRS vēstures sabiedriski politiskā konteksta atspoguļojums.

Pieteikties